contact-us

אנחנו לא מוותרים עליכם!

השאירו פרטים (בדיסקרטיות):

  התמכרות לסמים

  צריכה של כל דבר בכמות מוגזמת יכולה להוות בעיה, אך ישנם חומרים מסוימים שצריכה מוגברת שלהם יכולה לגרום לתלות, המובילה לפגיעה ממשית בכל תחומי החיים, לסיכונים בריאותיים ואף למוות. סמים הם חומרים המוכנסים לגוף שלא צורך הזנה או ריפוי, ומשפיעים על הגוף, הנפש ולפעמים עלולים לאלתר את התודעה או לשנות את הפעילות המוחית. שימוש חוזר וגובר בסמים לאורך זמן יכול להוביל לשינויים במערכת התגמול של המוח, האחראית על תחושות ההנאה והחיזוק, ולהוביל לתשוקות עזות, כמיהה לסם ולכניסה למעגל בלתי נגמר של שימוש כפייתי בסמים.

  להתמכרות לסמים השלכות מרחיקות לכת שמשפיעות על היבטים שונים ורבים בחיים – מבחינה בריאותית, הסמים מדרדרים את המצב הבריאותי, מסבים נזק לאיברים פנימיים, מגבירים את הסיכון למחלות ומחלישים את הגוף והמערכת החיסונית. כתלות בסוג הסם, האדם המכור יכול אפילו לראות שינויים גופניים כמו איבוד שיניים ושיער, רעידות, רגישות לאור ולמזג האוויר, תנודות קיצוניות במשקל ועוד. מבחינה נפשית ורגשית, ההתמכרות מובילה לדיכאון, חרדה, פרנויה והפרעות נפשיות אחרות המשפיעות על מערכות היחסים הזוגיות, מערכות היחסים עם המשפחה, החברים והעמיתים. היחסים עם הסביבה נפגעים עקב קונפליקטים ושינויים בהתנהגות המושפעים מההתמכרות כמו חוסר קשב ותשומת לב, חוסר יכולת של האדם לתפקד, לצאת מהבית ואפילו לתקשר.

  טיפולים בהתמכרות לסמים הם רבים ונפוצים. רוב השיטות והטיפולים הקיימים כיום מתייחסים להתמכרות כמחלה. ב"כנפי רוח" אנחנו מתייחסים אל ההתמכרות כביטוי חיצוני. ביטוי חיצוני זה מתבטא על ידי רצון למילוי חסרון אותו חווה האדם ומבקש למלאו מבחוץ. במרחב בו האדם מבקש להתמלא מבחוץ, נוצר ניתוק בינו לבין מהותו שאינה חסרה בדבר. אצלנו אין התייחסות להתמכרות כמחלה והחלמה, אלא כהבנה שההתמכרות היא ביטוי חיצוני זמני, הנותן מענה לכאב של הניתוק המתרחש אצל האדם ממהותו. ברגע החיבור אין צורך בהתמכרות ועל כן, היא משתחררת מהאדם.

  post-image
  טיפול בהתמכרות לניקוטין

  המשך קריאה
  post-image
  התמכרות להימורים

  מטבעו, האדם אוהב ריגושים. בין אם מדובר בקפיצות ממטוסים בגובה רב, ספורט אתגרי על פני...

  המשך קריאה